Husk vi rafler hver onsdag

kl. 13 - 16

I MarinestuenMarinestuen åben Lørdage 10-13
Julefrokost D 9/12 Kl 13

Tilmeldingsliste i stuen fra Lørdag den 6/11

Aktiviteter